BC Card

Cập nhập tin tức BC Card

Khách du lịch Việt đến Hàn sẽ dùng phương thức thanh toán điện tử

Mới đây, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và BC Card đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Hàn Quốc.