biến số xe

Cập nhập tin tức biến số xe

Đề xuất đấu giá biển số xe mức khởi điểm 40 triệu đồng chung trong toàn quốc

Thứ trưởng Bộ Công an đồng tình với đề xuất áp dụng một mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe trên toàn quốc là 40 triệu đồng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh.