birds

Cập nhập tin tức birds

Nguyễn Hà Đông khẳng định chắc chắn mở cửa lại Flappy Bird

Đó là thông tin đã được anh chia sẻ trên Twitter cá nhân