Blackpanda

Cập nhập tin tức Blackpanda

VSEC đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực An toàn thông tin

VSEC đẩy mạnh phát triển hợp tác toàn cầu, mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của các đơn vị bảo mật uy tín quốc tế. Mới đây, VSEC ký kết hợp tác với Blackpanda - đơn vị bảo mật hàng đầu có chi nhánh tại nhiều quốc gia.