Bộ NN&PTNN

Cập nhập tin tức Bộ NN&PTNN

Đề xuất hỗ trợ 48,5 triệu USD ứng phó hạn mặn

Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ 48,5 triệu USD để Việt Nam xử lý các vẫn đề hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Chia sẻ với các bộ trưởng... ‘siêu bộ’

Đã có một thời người ta nói bên lề: Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT là “siêu” Bộ. Và, ông Hoàng, ông Phát là Bộ trưởng “siêu” Bộ!