Breather

Cập nhập tin tức Breather

Extension siêu đáng yêu: Vừa nuôi thú ảo vừa kiểm soát số tab đang mở ngay trên trình duyệt Chrome

Tabagotchi là một con thú ảo trông rất đáng yêu và là một extension của trình duyệt Chrome. Tuy nhiên điều đặc biệt là mạng sống của Tabagotchi lại phụ thuộc vào chính số lượng tab mà bạn mở trên trình duyệt của mình.