build case

Cập nhập tin tức build case

Hướng dẫn build case chơi GTA V giá bình dân

Bài viết bao gồm mức giá rẻ cho dòng AMD và Intel với cấu hình Medium - High.