cách chức ông Võ Kim Cự

tin tức về cách chức ông Võ Kim Cự mới nhất

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cựicon
Chính trị14/04/20170

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cự

UB Kiểm tra TƯ đề nghị kỷ luật 2 cán bộ cấp cao liên quan sai phạm trong vụ Formosa.