cam Vân Đồn

Cập nhập tin tức cam Vân Đồn

Không còn phụ thuộc thương lái, nông dân trồng cam Vân Đồn thu tiền triệu mỗi ngày

Không còn phụ thuộc vào thương lái, các chủ vườn cam tại Vân Đồn gần đây có hướng đi mới, đem lại thu nhập ổn định.