cam Vân Đồn

Cập nhập tin tức cam Vân Đồn

Không còn phụ thuộc vào thương lái, các chủ vườn cam tại Vân Đồn gần đây có hướng đi mới, đem lại thu nhập ổn định.