Cầu Đường Bộ

Cập nhập tin tức Cầu Đường Bộ

Đề xuất xây cầu vượt sông Đồng Nai, rút ngắn đường đi TP.HCM

Nhằm tăng cường việc kết nối giao thông với TP.HCM, tỉnh Đồng Nai đề xuất xây dựng thêm một cầu đường bộ bắc qua sông Đông Nai, rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương.