Changelog

Cập nhập tin tức Changelog

Fallout 4 đã chính thức sửa lỗi hack tiền trong game

Kể từ bản vá mới nhất, các game thủ Fallout 4 sẽ không thể lũng đoạn được nền kinh tế trong game theo cách cũ vì thủ thuật Hack (hay chính xác hơn là Cheat tiền) tại các khu vực trade đã bị vô hiệu hóa.