chặt gỗ

Cập nhập tin tức chặt gỗ

Cách điều các loại quân chém trong AOE

Nếu điều khiển tốt, game thủ dễ dàng làm giảm khả năng phòng thủ của đối phương, từ đó mà thừa thắng xông lên.