Một thanh niên Ấn Độ đã bị ngọn lửa từ nến bùng cháy lên mặt trong ngày sinh nhật.


H.P (tổng hợp)