chòi luyện kim

Cập nhập tin tức chòi luyện kim

Advance Dino tấn công iOS

(GameSao) - Người dùng Iphone và Ipad hiện đã có thể download và trải nghiệm gMO Advance Dino - bản Việt hóa hoàn chỉnh của gMO cá tính Dino on Fire và truy cập website tiếng Việt của game.