chủ yếu

Cập nhập tin tức chủ yếu

Hướng phát triển mới của game Việt sẽ là đề tài manga

(GameSao) - Manga được dự đoán sẽ là đề tài đem lại sức sống mới cho game Việt thời gian tới