Cơ chế xin cho

Cập nhập tin tức Cơ chế xin cho

Thủ tướng: Phân quyền mạnh cho TP.HCM, xóa cơ chế xin cho dễ nảy sinh tiêu cực

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc phân cấp, phân quyền mạnh cho TP.HCM là rất cần thiết và phải xóa cơ chế xin cho, để tăng quyền chủ động cho địa phương.

Tư nhân sản xuất vũ khí: Cửa mở công khai, ai đủ sức làm

Nhiều dịch vụ công tuy không bị cấm nhưng hiện nay, tư nhân vẫn không thể kinh doanh do chưa xây dựng được cơ sở pháp lý đầy đủ, do các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên... chưa được hoàn thiện.

Xây nhà để bán thì nhanh, trường học bệnh viện bỏ mặc

Quy hoạch chỉ triển khai các phần có thể kinh doanh được thì làm rất nhanh nhưng các công trình hạ tầng lại chậm triển khai thậm chí không triển khai