Công ty Lumi

Cập nhập tin tức Công ty Lumi

Đô thị thông minh không thể thiếu chiếu sáng thông minh

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty Lumi cho biết, đô thị thông minh phải hướng tới việc đặt con người là trung tâm và ánh sáng phải thay đổi để thích ứng với nhu cầu của con người.