cửu linh thú

Cập nhập tin tức cửu linh thú

[Infographic] Tam Giới Đại Chiến - Truy tìm cửu linh thú thượng cổ

(GameSao) - Trong bối cảnh hồng hoang, tranh sáng tranh tối của Tam Giới Đại Chiến, cửu linh thú nổi lên như một huyền thoại. Tương truyền, ai thu thập được cửu linh thú sẽ có được sức mạnh khai thiên lập địa, xưng bá tam giới.