đàn cừu

Cập nhập tin tức đàn cừu

Bí ẩn đàn cừu trăm con bỗng nhiên đi vòng tròn liên tục trong 12 ngày

Đàn cừu trong 1 trang trại ở thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc bất ngờ tạo hình vòng tròn và di chuyển liên tục trong 12 ngày.