dân vận

Cập nhập tin tức dân vận

Công tác dân vận trong chiến lược đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên

Công tác dân vận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới

Đảng ta luôn xác định, công tác dân vận là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới thắng lợi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Dân vận khéo góp phần quan trọng củng cố, phát huy sức mạnh của nhân dân

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) khẳng định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Phát huy kết quả năm đầu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện công tác dân vận

Trân trọng giới thiệu bài viết “Phát huy kết quả năm đầu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Thư chúc mừng năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022 của bà Bùi Thị Minh Hoài

Toàn văn Thư chúc mừng năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022 của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Công tác dân vận của Đảng hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Công tác dân vận của Đảng hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

‘Dân vận khéo’ giúp Công an Nam Định bảo đảm an ninh trật tự

Trong những năm qua, Công an tỉnh Nam Định luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trước bối cảnh đại dịch Covid-19.

Công tác Dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới

Trân trọng giới thiệu bài viết: "Công tác Dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới" của Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tham luận của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tại Đại hội XIII

Bài tham luận của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1.

Dân vận khéo thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu

Trưởng ban Dân vận TƯ, Trưởng ban Chỉ đạo TƯ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tác phẩm 'Dân vận' của Bác là tinh hoa thời đại về vai trò của nhân dân

GS-TS Hoàng Chí Bảo cho rằng giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm ''Dân vận'' còn thể hiện sinh động, sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Không ít cán bộ xa dân, nhũng nhiễu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: “Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, những nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân”.

'Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước'

Tổng bí thư nhấn mạnh tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là bài học lớn.