Đặng Xuân Thanh

Cập nhập tin tức Đặng Xuân Thanh

Ông Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tạm thời phụ trách, điều hành cơ quan này sau khi ông Bùi Nhật Quang (Chủ tịch viện) bị kỷ luật.