Đào Hoàng Yến

Cập nhập tin tức Đào Hoàng Yến

Diễn viên 4 đời chồng Hoàng Yến: ‘Khi nào đủ duyên tôi sẽ cưới tiếp'

Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ, được nhận xét là người “lẳng lơ nhất màn ảnh Việt” là một thành công lớn với mình.