đất vàng chuyển đổi

Cập nhập tin tức đất vàng chuyển đổi

Báo cáo kết quả thanh tra các dự án nhà ở chuyển đổi từ đất doanh nghiệp nhà nước

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển đổi đất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021.