Delusion Studio

Cập nhập tin tức Delusion Studio

Guardian Stone chính thức ra mắt với 2 phiên bản dành cho iOS và Android

Sau 5 tháng thử nghiệm thành công ở một số quốc gia, Guardian Stone nay đã chính thức ra mắt toàn cầu trên các hệ điều hành iOS và Android.