đền cô Bơ

Cập nhập tin tức đền cô Bơ

Ngôi đền thiêng ở Thanh Hóa, nơi gà gáy 5 huyện nghe

Đền Cô Bơ tọa lạc ở vị trí ngã ba sông, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) là ngôi đền linh thiêng, giáp với 5 huyện, được người dân ví von rằng “một tiếng gà gáy 5 huyện nghe”.