điểm đăng kiểm

Cập nhập tin tức điểm đăng kiểm

Nhân lực sắp cạn kiệt, đề xuất giảm đăng kiểm viên trên mỗi dây chuyền có khả thi?

Ngày càng ít dần trung tâm đăng kiểm mở cửa, nhân lực sắp cạn kiệt, Cục Đăng kiểm Việt Nam nghĩ đến phương án sửa quy định 3 đăng kiểm viên/dây chuyền.