diesel

Cập nhập tin tức diesel

Không đáp ứng đủ nhiên liệu tiêu chuẩn Euro 5, thiệt hại ngày càng lớn

Theo quy định của Chính phủ, từ 1/1/2022, các mẫu ô tô mới bán ra tại Việt Nam phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, số lượng cửa hàng bán dầu diesel Euro5 vẫn rất thiếu.

Ô tô máy dầu có phí bảo dưỡng cấp lớn đắt hơn đáng kể xe xăng

Việc lựa chọn xe máy xăng hoặc dầu ngoài căn cứ vào chi phí mua ban đầu, giá nhiên liệu, thì người dùng cũng cần tính đến chi phí bảo dưỡng sau 3-5 năm trở đi.