digital twin

Cập nhập tin tức digital twin

Nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm trí tuệ nhân tạo Viettel AI, từ 3/2022, Viettel khởi động Digital Twin (Bản sao số), trở thành đơn vị tiên phong ở Việt Nam nghiên cứu công nghệ này.

Cơ hội thay đổi sản xuất, y tế bằng công nghệ bản sao kỹ thuật số

Digital twin (bản sao kỹ thuật số) mang đến giá trị khó đong đếm cho nhiều ngành nghề, chẳng hạn sản xuất, y tế và sẽ ngày càng quan trọng cùng với sự phổ biến của vũ trụ ảo.