đòi hỏi

Cập nhập tin tức đòi hỏi

Game thủ và chuyện ăn uống tại quán net

Mỗi người mỗi vị và đòi hỏi của từng game thủ cũng rất khác nhau nên dường như cuộc đua về chất lượng đồ ăn giữa các phòng game ngày càng trở nên khốc liệt.