du chau

Cập nhập tin tức du chau

[clip] Trận Quốc chiến lớn nhất đợt thử nghiệm Ngự Long Tại Thiên

(GameSao) - Kết thúc giai đoạn thử nghiệm lần thứ hai vào 25/12 vừa qua, Ngự Long Tại Thiên đã lưu đấu cộng đồng bằng một trận Quốc chiến lớn nhất giữa hai nước Kinh Châu và Dự Châu.