Eddie Zarick

Cập nhập tin tức Eddie Zarick

Và cái tên của thiết bị này cũng mang đậm "chất laptop": Xbook One X.