Ender's Game

Cập nhập tin tức Ender's Game

(GameSao) - Phim có sự kết hợp của dàn diễn viên trẻ mới nổi từ Game of Thrones, Ender's Game và sao gạo cội như Jessica Alba, Samuel L. Jackson...