Event Pass

Cập nhập tin tức Event Pass

Thẻ Sự kiện của PUBG chẳng khác mấy với Battle Pass trong Fortnite

(GameSao.vn) – Một hình thức mới để tăng tính trải nghiệm PUBG.