Exhaust Thing

Cập nhập tin tức Exhaust Thing

Exhaust Thing - Bạn sẽ làm gì khi Trái Đất bị ô nhiễm?

Exhaust Thing mang đậm tính nhân văn, game đã chỉ rõ rằng: Ô tô, máy bay, khí độc thải ra môi trường chính là những tác nhân gây nên sự ấm lên toàn cầu, dẫn đến phá hủy bầu khí quyển và dần dần, chúng sẽ đóng vai trò quyết định dẫn tới sự diệt vong của loài người.