Faccebook

Cập nhập tin tức Faccebook

Mạng xã hội Facebook đồng ý trả nhuận bút tin tức cho báo chí Pháp

Bên cạnh việc chi trả nhuận bút tin tức, Facebook cũng sẽ khởi động một dịch vụ tin tức tại Pháp mang tên Facebook News để độc giả có thể truy cập nội dung từ "các nguồn uy tín và nổi tiếng."

Facebook đồng ý trả nhuận bút tin tức cho báo chí Pháp

Bên cạnh việc chi trả nhuận bút tin tức, Facebook cũng sẽ khởi động một dịch vụ tin tức tại Pháp mang tên Facebook News để độc giả có thể truy cập nội dung từ "các nguồn uy tín và nổi tiếng."