Facebook Ads

Cập nhập tin tức Facebook Ads

'Đại dịch' video bẩn đã lây lan từ YouTube sang Facebook

Trong 6 tháng, tính năng Watch của Facebook có thêm hơn 700 triệu người dùng. Phát triển nhanh nhưng nền tảng này vẫn chưa có cách kiểm soát triệt để nội dung độc hại.