Faraaz Khan

Cập nhập tin tức Faraaz Khan

Được biết Faraaz Khan là người đầu tiên chinh phục Dark Souls 3 mà không để trúng bất kì đòn nào.