Faraaz Khan

Cập nhập tin tức Faraaz Khan

Game thủ né sát thương trong Dark Souls 3 như xài Hack

Được biết Faraaz Khan là người đầu tiên chinh phục Dark Souls 3 mà không để trúng bất kì đòn nào.