Friezza Đại Đế

Cập nhập tin tức Friezza Đại Đế

Bất ngờ khi Frieza Đại Đế thân chinh xuống Trái Đất mua siêu xe

Ngay lập tức, những hình ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.