Game Mode

Cập nhập tin tức Game Mode

Windows 10 sắp có chế độ "Ultimate Performance" dành cho người dùng cao cấp

Tuy nhiên, chế độ này chỉ xuất hiện trên Windows 10 Pro dành cho máy trạm.