game thủ già

Cập nhập tin tức game thủ già

Cùng xem phản ứng của cụ ông 100 tuổi khi lần đầu tiên được trải nghiệm công nghệ VR

Lyle Becker đã lần đầu được trải nghiệm công nghệ VR trong một phòng thí nghiệm bí mật trong khuôn viên của Intel ở Hillsboro, Oregon.Lyle Becker đã lần đầu được trải nghiệm công nghệ VR trong một phòng thí nghiệm bí mật trong khuôn viên của Intel ở Hillsboro, Oregon.