Gậy Như Ý

Cập nhập tin tức Gậy Như Ý

Nếu tìm được 7 Viên Ngọc Rồng trong Dragon Ball bạn sẽ ước điều gì?

Nếu 7 Viên Ngọc Rồng trong truyện Dragon Ball là có thực, nếu như mình gom đủ được chúng, triệu hồi được Rồng thần thì mình nên ước điều gì ta?

Gặp gỡ nhóm phát triển game mobile Việt CFF Studio

Trong thời gian vừa qua, những game thủ yêu thích game mobile Việt đã rất ấn tượng với hai sản phẩm mang tên Gậy Như Ý và Ninja Loạn Thị do Studio CFF phát triển.