Generalkidd

Cập nhập tin tức Generalkidd

(GameSao) - Một tín đồ của Yu-Gi-Oh đang cố gắng tạo ra một phiên bản game tương tác ảo cho chiếc kính Hololens.