giá nhà

Cập nhập tin tức giá nhà

Giá nhà có thể giảm mạnh cuối năm, nhiều người găm tiền chờ 'ôm hàng'

Với tâm lý chờ đợi giá nhà giảm mạnh vào cuối năm, nhiều người đã gửi tiền tiết kiệm thay vì mua nhà đất lúc này.