giáo dục Cuba

Cập nhập tin tức giáo dục Cuba

Giáo dục Cuba miễn phí, đào tạo ngành y top đầu thế giới

Thành công và phát huy được tính ưu việt của nền giáo dục là một trong những thành tựu quan trọng của Cuba, với khẩu hiệu "Nếu bạn biết, hãy dạy; nếu không biết, hãy học".