giáo dục Cuba

Cập nhập tin tức giáo dục Cuba

Thành công và phát huy được tính ưu việt của nền giáo dục là một trong những thành tựu quan trọng của Cuba, với khẩu hiệu "Nếu bạn biết, hãy dạy; nếu không biết, hãy học".