God of War V

Cập nhập tin tức God of War V

Với phần cốt truyện được đúc kết bởi giám đốc Barlog cùng với việc thể hiện bởi Họa sĩ concept cao cấp Joe M Kennedy cùng với phụ tá Jose Daniel, Cabrera Pena, phần truyện này là một gợi ý cho một bí mật được che giấu trong GOW.