Gordon

Cập nhập tin tức Gordon

Batman: Arkham Knight khoe đồ họa ấn tượng

Một số tấm screenshot mới được công bố của Batman: Arkham Knight.