guild game

Cập nhập tin tức guild game

Những guild hay clan trong game online như thế này đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành một cộng đồng người chơi MMO gắn bó bền chặt.