Gunjack Next

Cập nhập tin tức Gunjack Next

Điểm qua danh sách những gMO thực tế ảo trên Google Daydream được mong đợi nhất

Với những chiếc điện thoại có hỗ trợ Daydream vào kính thực tế ảo, thiết bị sẽ được chuyển sang chế độ riêng tối ưu cho trải nghiệm.