hành hung vợ

Cập nhập tin tức hành hung vợ

Khống chế người đàn ông đánh vợ thậm tệ trên tàu thống nhất

Phát hiện người đàn ông hành hung vợ, nhân viên tàu đã nhanh chóng khống chế sau đó bàn giao cho công an xử lý.