hiệu tưởng

Cập nhập tin tức hiệu tưởng

Hiệu trưởng dùng 'bài hịch' dí dỏm để khích lệ học trò

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã dùng cách viết một bài hịch để nhắn nhủ các học sinh những bài học về tình người qua chính các hoạt động vì cộng đồng của trường.